MISJA 8 – Cogito ergo sum!

Empiryzm, racjonalizm, a może inna? Która z filozofii może dasz szczęście dzisiejszemu człowiekowi?

ZADANIE: Dokonaj sądu nad wybranymi filozofiami. Wybierz trzy, które powstały w okresie oświecenia i oceń, na ile mogą one być przydatne człowiekowi w XXI wieku. Praca może być wykonana w dowolnej formie – tabelki, mapy myśli, tekstu… Wymień co najmniej dwie zalety i dwie wady każdej z nich.

Share