MISJA 10 – Głucho wszędzie, ciemno wszędzie!

Nastrój romantyczny ma wiele obliczy 🙂 Ważne, aby umieć go rozpoznać i opisać jego poszczególne elementy!

ZADANIE: Wypełnij poniższą kartę oraz znajdź dwa teksty kultury, które można zestawić z poniższym obrazem. Przedstaw podobieństwa/różnice w wybranej formie.

Kartę znajdziesz tutaj.

Share