KONFERENCJE, SZKOLENIA

KONFERENCJE, WARSZTATY, SZKOLENIA

2020
Webinarium Jak odżywiać uczniowską motywację? – cz. III (28.10.2020 r.) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Webinarium Film w edukacji zdalnej (5.11.2020 r.) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Webinarium Jak rozwijać mądrość na lekcjach języka polskiego? (4.11.2020 r.) – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Szkolenie online Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego (29.10.2020 r.) – wydawnictwo Nowa Era.

2019
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kurs dla profesjonalistów (Fundacja Dajemy dzieciom siłę, 31.01.2019 r.)

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych (28.03.2019 r.)

2018
Tydzień z programowaniem dla najmłodszych (Kodable i Tynker) (29.01 – 5.02.2018 r.)

Tydzień z TIK dla polonistów (29.01 – 5.02.2018 r.)

2017
Szkolenie Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki? w Gdańsku (11 maja 2017 r.)

III Kongres Edukacji Polonistycznej w Lublinie organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (22-25 listopada 2017 r.), referat: Edukacja
aksjologiczna uczniów epoki smartfona.

Konferencja BeZee – trendy w edukacji w Gdańsku (14 listopada 2017 r.).

Warsztaty Czas na filosnapa (prowadzący: Przemysław Staroń) w ramach BeZee – trendy w edukacji w Gdańsku (14 listopada 2017 r.)

2016
Ogólnopolska studencko – doktorancka konferencja naukowa „MASKA – MIĘDZY RYTUAŁEM, TEATREM I LITERATURĄ”  organizowana   przez Uniwersytet Gdański (25 maja 2016), referat: Zamaskowani. Wpływ środowiska cyfrowego na uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ogólnopolska konferencja naukowa „KANON CZY KONTESTACJA? PYTANIA MŁODEJ POLONISTYKI” organizowana przez Instytut Filologii Polskiej KUL (18-20 kwietnia 2016), referat: Badania edukacyjnego środowiska cyfrowego. Refleksje doktorantki.

2015
Ogólnopolska konferencja dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku zorganizowana przez Koło Dydaktyków KUL (22 maja 2015) –referat: Podstawą dydaktyki powinien być dialog, który prowadzi do partnerstwa. Obraz nauczyciela przedstawiony w podręcznikach do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych.

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat: Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna – kilka słów o dobrych praktykach.

Konferencja naukowa „Na koniu, co się cofa, jechać niebezpiecznie”: koń w kulturze miejskiej – z dziejów historii i tradycji od średniowiecza po współczesność” organizowanej przez Uniwersytet Gdański (25-26.09.2015), referat: „Koń jaki jest, każdy widzi”. Wizerunek konia w wybranych lekturach dla gimnazjum i liceum

Konferencja naukowa „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś” organizowana przez Uniwersytet Gdański (4.09.2015), referat: Cyfrowe Pomorze. Tematyka regionalna na lekcjach języka polskiego w liceum.

2014
Międzynarodowa konferencja „EDUKACJA XXI WIEKU – PODMIOTY, ŚRODOWISKA I OBSZARY EDUKACYJNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA POŁOWY XXI WIEKU” organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Zakopanym, 22.-24.10.2014; referat: Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego.

Konferencja MEDIA – CODZIENNOŚĆ – EDUKACJA organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 30.09.2014; referat: Nowe technologie a świadomy odbiorca kultury.

VII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” – „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej”, Gdańsk, 15-16.05.2014; referat: Co zrobić, by uczniowie
czytali? Refleksje polimedialnej polonistki
.

Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej (24-25.03.2014); referat: Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej.

2013
Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowieka Zalogowany” (1-3 lutego 2013 r.) organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ i Koło Nauk Psychologicznych “PRAGMA”; referat: Internet jako środowisko pracy polonisty.

Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013r.); występnie w panelu doktorantów: Cyfrowa Szkoła – polonistyczny proces dydaktyczny po 2009 r.

Share