DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

PRZYGODY SZKOLNE

od września 2019    
I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sopocie
nauczyciel języka polskiego/warsztaty dziennikarskie

wrzesień 2018 – sierpień 2020    
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1  w Pruszczu Gdańskim
nauczyciel języka polskiego

od września 2018    
Liceum Eksternistyczne Dyplomus
nauczyciel języka polskiego

wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim     
nauczyciel języka polskiego/zajęcia komputerowe

wrzesień 2016 – sierpień  2018 
Niepubliczna Szkoła dla Dziewcząt Fregata
nauczyciel języka polskiego/zajęcia komputerowe/tutor

kwiecień 2016 – sierpień 2017                              
Zespół Kształcenia Gimnazjalnego nr 20
Gimnazjum nr 27 w Gdańsku
nauczyciel języka polskiego

PRZYGODY EDUKACYJNE

2009 – 2012    
Uniwersytet Gdański, studia licencjackie, filologia polska, specjalizacja: nauczycielska z wiedzą o kulturze
temat licencjatu:
„[…] podstawą dydaktyki powinien być dialog, który prowadzi do partnerstwa.” Obraz nauczyciela przedstawiony w tekstach literackich zawartych w podręcznikach do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych pisana pod kierunkiem dr Beaty Kapeli-Bagińskiej

2012 – 2013       
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia magisterskie, filologia polska, specjalizacja: nauczycielska
temat pracy magisterskiej:
Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka

2012-2014 (nieukończone)         
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia licencjackie, informatyka, specjalizacja programistyczna

2013-2017          
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia doktoranckie, literaturoznawstwo w ramach komponentu dydaktycznego
temat pracy doktorskiej:
Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka

od 2020
Uniwersytet Gdański, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych, dyscyplina: pedagogika

od 2020
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
studia podyplomowe: nauczyciel informatyki

Share