PUBLIKACJE

AUTORSTWO KSIĄŻKI
Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym, Lublin 2017. 

ARTYKUŁY METODYCZNE
Powtórzenie wiadomości z zakresu literatury – sąd literacki, [w:] „Język polski w gimnazjum”, 2016/2017, nr 3.
E-podręcznik jako polonistyczny środek dydaktyczny
, [w:] „Język polski w gimnazjum”, 2015/2016, nr 4.
Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów… Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury, [w:] Język polski w gimnazjum, 2018/2019, nr 1.

ARTYKUŁY NAUKOWE

2021
Człowiek systemu totalitarnego na przykładzie serii Suzanne Collins Igrzyska śmierci, [w:] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2021. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, pod red. Tomasza Wysoczańskiego, Katarzyny Dereń, Świebodzice 2021.

2020
K. Jasiński, A. Kopacz: Rola rodziców w edukacji w opiniach absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, [w:] Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie. Perspektywa historyczna i pedagogiczna, pod red. R. Grzybowskiego i K. Jakubiaka, Gdańsk 2020.

2019
Edukacja aksjologiczna uczniów epoki smartfona, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, pod red. Magdaleny Marzec-Jóźwickiej, Agnieszki Karczewskiej, Sławomira Jacka Żurka, Lublin 2019.

2017
„Koń jaki jest, każdy widzi”. Wizerunek konia w wybranych lekturach dla gimnazjum i liceum, [w:] Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności, pod red. A. Łysiak-Łątkowskiej i M. Lisiewicz, Gdańsk 2017.

Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym – pierwsze wnioski z badań, [w:] Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, Toruń 2017.

2016
Prasa żydowska w zasobach Internetu. Wybrane źródła, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S. J. Żurek, Lublin 2016, s. s. 247-263.

Cyfrowe Pomorze. Tematyka regionalna na lekcjach języka polskiego w liceum, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom III, pod red. A. Iwanowskiej, M. Klinkosz, Z.
Licy, Gdańsk 2016.

Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna – kilka słów o dobrych praktykach, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016.

2015
Co zrobić, by uczniowie czytali? Refleksje polimedialnej polonistki, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2015, s. 102-113.

Kryteria oceny e-podręczników do języka, [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne, red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak, Poznań 2015.

O demotywatorach, memach i innych tekstach ikonicznych z sieci na lekcjach języka polskiego w szkole  ponadgimnazjalnej, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, pod red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015.

Odkryć sekret Pana Boga. Oskar i Pani Róża Ericha-Emmanuela Schmitta jako lektura dla gimnazjum, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2015.

2014
Internet jako środowisko pracy polonisty, [w:] Człowiekzalogowany 3: różnorodność sieciowej rzeczywistości, red. nauk. K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk, Kraków 2014, s. 147-152.

AUTOR NIE UMARŁ. ŻYJE W INTERNECIE – o lekturze blogów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, w: „Polonistyka”, 5/2014.

Dydaktyka ponad granicami, w: Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 153-160.

Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej, w: Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 23-34.

A. Kopacz, K. Suszek, M. Szubielska, Badania z zakresu psychologii rozwojowej, w: Teoria i praktyka.Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 77-90.

A. Kopacz i in., Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowaw: Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 241-294.

2013
Nowa matura (nie)wyrwana z kontekstu. O kontekstowej analizie i interpretacji tekstów kultury (w: „Polonistyka”, nr 11/2013)

2014
WSPÓŁREDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWEJ
Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.

 e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Lublin 2016.

 

AUTORSTWO KSIĄŻKI
Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym, Lublin 2017. 

ARTYKUŁY METODYCZNE
Powtórzenie wiadomości z zakresu literatury – sąd literacki, [w:] „Język polski w gimnazjum”, 2016/2017, nr 3.
E-podręcznik jako polonistyczny środek dydaktyczny
, [w:] „Język polski w gimnazjum”, 2015/2016, nr 4.
Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów… Karty Dixit w czytaniu tekstów kultury, [w:] Język polski w gimnazjum, 2018/2019, nr 1.

ARTYKUŁY NAUKOWE

2021
Człowiek systemu totalitarnego na przykładzie serii Suzanne Collins Igrzyska śmierci, [w:] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2021. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, pod red. Tomasza Wysoczańskiego, Katarzyny Dereń, Świebodzice 2021.

2020
K. Jasiński, A. Kopacz: Rola rodziców w edukacji w opiniach absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, [w:] Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie. Perspektywa historyczna i pedagogiczna, pod red. R. Grzybowskiego i K. Jakubiaka, Gdańsk 2020.

2019
Edukacja aksjologiczna uczniów epoki smartfona, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, pod red. Magdaleny Marzec-Jóźwickiej, Agnieszki Karczewskiej, Sławomira Jacka Żurka, Lublin 2019.

2017
„Koń jaki jest, każdy widzi”. Wizerunek konia w wybranych lekturach dla gimnazjum i liceum, [w:] Jaki koń jest, nie każdy widzi. Koń w polskiej kulturze miejskiej i wybranych tekstach piśmienniczych od antyku do współczesności, pod red. A. Łysiak-Łątkowskiej i M. Lisiewicz, Gdańsk 2017.

Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym – pierwsze wnioski z badań, [w:] Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, Toruń 2017.

2016
Prasa żydowska w zasobach Internetu. Wybrane źródła, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S. J. Żurek, Lublin 2016, s. s. 247-263.

Cyfrowe Pomorze. Tematyka regionalna na lekcjach języka polskiego w liceum, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom III, pod red. A. Iwanowskiej, M. Klinkosz, Z.
Licy, Gdańsk 2016.

Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna – kilka słów o dobrych praktykach, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016.

2015
Co zrobić, by uczniowie czytali? Refleksje polimedialnej polonistki, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2015, s. 102-113.

Kryteria oceny e-podręczników do języka, [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne, red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak, Poznań 2015.

O demotywatorach, memach i innych tekstach ikonicznych z sieci na lekcjach języka polskiego w szkole  ponadgimnazjalnej, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, pod red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015.

Odkryć sekret Pana Boga. Oskar i Pani Róża Ericha-Emmanuela Schmitta jako lektura dla gimnazjum, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2015.

2014
Internet jako środowisko pracy polonisty, [w:] Człowiekzalogowany 3: różnorodność sieciowej rzeczywistości, red. nauk. K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk, Kraków 2014, s. 147-152.

AUTOR NIE UMARŁ. ŻYJE W INTERNECIE – o lekturze blogów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, w: „Polonistyka”, 5/2014.

Dydaktyka ponad granicami, w: Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 153-160.

Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej, w: Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 23-34.

A. Kopacz, K. Suszek, M. Szubielska, Badania z zakresu psychologii rozwojowej, w: Teoria i praktyka.Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 77-90.

A. Kopacz i in., Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowaw: Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 241-294.

2013
Nowa matura (nie)wyrwana z kontekstu. O kontekstowej analizie i interpretacji tekstów kultury (w: „Polonistyka”, nr 11/2013)

2014
WSPÓŁREDAKCJA MONOGRAFII NAUKOWEJ
Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.

 e-polonistyka 3, red. A. Dziak, A. Kopacz, Lublin 2016.

 

Share