MISJA 7 – Divide et impera!

Dziel i rządź to zasada, która mówiła o tym, że najlepszym sposobem na pokonanie wroga, jest skłócenie jego dowódców i atak w krytycznym dla nich momencie. Wiek XVII to okres wojen, konfliktów, epidemii i kontrreformacji w Kościele – było co robić!

ZADANIE: Jak w tym wszystkim odnajdywał się człowiek epoki? Uzupełnij kartę, która pomoże uporządkować Ci dość sprzeczne uczucia i wartości targające w tym okresie wieloma osobami. Dodatkowo, na podstawie swojej pracy, wybierz jedno zdjęcie, które kojarzy Ci się z epoką i opatrz je cytatem z wybranego utworu z tego okresu.

PS. Jesteśmy już pod koniec wyzwania, nie poddawaj się!

Share