MISJA 5 – Lifting zasad

Mieszkańcy Dowton Abbey kierowali się ściśle określonymi zasadami. Jednak i one – wraz z biegiem czasu – wymagały modyfikacji, zmian. Podobnie twórcy renesansowi dokonali „liftingu” motywów, gatunków i innych elementów kultury antycznej.

ZADANIE: Wypełnij formularz Renesansowej etykiety, która może wspomóc każdego, kto pragnie rozeznać się w głównych tendencjach kolejnej epoki. Pamiętaj też, o zebraniu wszystkich materiałów oraz zapisaniu ich w wybrany przez siebie sposób 🙂

Share