MISJA 4 – Poszukaj wzorca

Uniwersalizm średniowieczny sprawiał, że właściwie w każdym państwie Europy kultura kształtowała się podobnie. Różnicowały je cechy typowo narodowe, historia, władcy – jednak wzorce osobowe, wartości, filozofia pozostawały takie same.

ZADANIE 1: Wiedźmin był postacią, której podstawową misją było zabijanie potworów. Za pomocą wybranego Generatora Kart przedstaw potencjalne 3 stwory, które kojarzą się z kulturą średniowiecza – są opisane w legendach lub innych tekstach kultury.

ZADANIE 2: Wiedźmini podlegli byli kodeksowi, który regulował ich sposobem postępowania. Jakie punkty można by zawrzeć w średniowiecznym, uniwersalnym kodeksie? Jako rozwiązanie wypełnij kartę pracy lub stwórz notatkę według własnego pomysłu.

Share